trub page about Atari

Programowalny kartridż SpartaDOS X "flash"

Niniejszy opis dotyczy przystosowania kartridża SpartaDOS X w wersji 128k do współpracy z pamięcią typu Flash EEPROM (np. AT29C010A i podobnych). Rozwiązanie pozwala łatwo zainstalować nowe wersje SDX, bez potrzeby kasowania i użycia programatora jak to ma miejsce w przypadku pamięci typu EPROM. Projekt wzorowany jest na intSDX 128 "flash" dla wewnętrznej Sparty montowanej do wnętrza komputera. Autorem jest Zenon/Dial (zenon.dial@gmail.com).

Modyfikacja kartridźa SDX 128kB

Opis dotyczy kartridźa SpartaDOS X w wersji 128k. Jeżeli moduł posiada standardowe 64kB, należy przerobić go na wersję 128kB, dopiero potem wykonać opisane niżej czynności.

 1. Połączenie pinów 30, 31, 32 pamięci EEPROM (EPROM):
  • rozłączyć istniejące połączenia pinów 30, 31, 32 pamięci EPROM
  • piny 30 i 32 połączyć do Vcc (+5V)
  • pin 31 poprzez przełącznik połączyć z sygnałem R/W (występuje na pinie 6 układu 7402)
  • pin 31 połączyć poprzez opornik 4k7 z Vcc (+5V)
 2. Rozłączyć połączenie pinu 24 /OE EPROM z pinem 7 podstawowego układu 74175.
 3. Przygotować układ 7400 (74LS00), w którym oprócz pinów 7 i 14 pozostaje piny odgiąć w bok i końcówki przyciąć.
 4. Układ 7400 nalutować na istniejący układ 7402, łącząc piny 7-7 oraz 14-14.
 5. Pozostałe piny 7400 połączyć następująco:
  • pin 1 połączyć z pinem 6 podstawowego układu 74175
  • pin 2 połączyć z sygnałem R/W (występuje na pinie 6 układu 7402)
  • pin 3 połączyć z pinem 24 /OE pamięci EPROM.
 6. Pamięć EPROM należy zastąpić pamięcią EEPROM typu "flash" np. AT9C010A, 29EE010 lub 29F010 (128kx8).
kartrid� SDX 128kB flash

Inne kartridże SDX

Powyższy opis dotyczy konkretnego modelu kartridża. Inne modele, szczególnie te podrabiane mogą mieć inny układ połączeń, stąd przy dokonywaniu przeróbek sugerować schematem ideowym oraz poniższymi uwagami:

 • Przeciąć połączenie dochodzące do pinu 24 /OE pamięci EPROM.
 • Sygnał R/W występuje na odpowiednim styku gniazda kartridża, należy go połączyć jak wyżej opisano.
 • Do pinu 1 nalutowanego układu 7400 należy doprowadzić zanegowany sygnał Q z podstawowego układu 74175. Sygnał ten jest sterowany sygnałem A3, który dochodzi do wejścia D przerzutnika typu D zawartego w strukturze układu 74175.

Istnieją "krosowane" modele kartridży SpartaDOS X (np. Atrax), które mają odmiennie połączoną szynę danych i adresową. Przystosowanie takiego kartridża do wersji "flash" jest analogicznie i polega na dodaniu bramki NAND, zgodnie z zamieszczonym schematem. Zaprogramowanie takiego kartridża wymaga jednak odpowiednio zmienionego obrazu kartridża.

Programowanie kartridża "flash"

Przełącznik w trakcie normalnej pracy powinien być zawsze ustawiony w pozycji "B" (blokada zapisu, patrz schemat), aby nie doprowadzić do konfliktów.

 • Uruchomić komputer z dyskietki programującej SDX.
 • Ustawić przełącznik w pozycji "A", doprowadzającej sygnał R/W do pinu 31 pamięci EEPROM.
 • Po zakończeniu programowania przełącznik przestawić w pozycję "B" blokując dostęp sygnału R/W do pinu 31 EEPROM.

Autorzy:
Zenon/DIAL - hardware, DTL Ltd. - software

( c ) 2024 trub/DLT. All Rights Reserved.