trub page about Atari

Buforowanie ścieżek

Z rozszerzenia pamięci stacji Indus GT i LDW Super 2000 potrafi skorzystać program Super Synchromesh (http://www.retrobits.net/atari/indus.shtml). Oprócz przyśpieszenia transmisji do 68,2 kbps (które program ten realizuje także na nierozbudowanej stacji), w przypadku wykrycia rozszerzenia aktywowane zostaje dodatkowo buforowanie ścieżek. Potwierdzeniem jego działania jest napis "bF" na wyświetlaczu stacji (widoczny, gdy nie ma dyskietki w stacji). Stacja przechowuje w pamięci kilka ostatnio odczytanych ścieżek (tzw. disk cache). Dzięki temu ponowne odwołanie do sektorów na tych ścieżkach jest dużo szybsze, bowiem dane są odczytywane z bufora. Jest to szczególnie korzystne przy dostępie do często używanej części dysku, np. katalogu, gdyż nie ma konieczności wielokrotnego ruchu głowicy między odległymi ścieżkami.

Możliwe jest uruchomienie Super Synchromesha bez buforowania ścieżek. Robi się to przytrzymując klawisz Track podczas jego ładowania do stacji.

( c ) 2024 trub/DLT. All Rights Reserved.